Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest Designum z siedzibą w Kielcach ul. Sandomierska 237 A, e-mail: studio@designum.pl.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Napisz na nasz adres e-mail: studio@designum.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne aby:
: korzystać z serwisu (na podstawie regulaminu)
: otrzymywać Newsletter drogą mailową

Podczas korzystania przez Ciebie z portalu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z portalu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.
Po zakończeniu świadczenia usług dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a w przypadku przesyłania Newsletter’a do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Pamiętaj – zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:
: w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania Newsletter’a – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out)
: w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami – poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do wysyłki Newsletter’a wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newsletter’a. Jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli wysyłać Ci Newsletter’a.

W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do świadczenia usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną wysyłania Newsletter’a lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:

Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach zautomatyzowanych na podstawie zgody lub w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:
: w zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

: w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
: w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.

Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane osobowe udostępniamy także naszym Partnerom, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Partnerzy przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe wyświetlane na naszej stronie lub treści do Newsletter’a i informacji marketingowych (w takim przypadku nie udostępniamy im Twoich danych, tylko wysyłamy informacje handlowe w imieniu Partnerów).

Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

: dostosowania zawartości porta do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na portalu.

Wtyczki społecznościowe

W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą, a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki