Prawa autorskie

Dokładamy wszelkich starań  w celu ustalenia autorów wykorzystywanych przez nas materiałów i źródła ich pochodzenia.

Informacje zamieszczone na naszej stronie w zakresie oznaczenia autorstwa i źródła pochodzenia danych materiałów są wynikiem pozyskanych przez nas informacji bądź od podmiotów, od których zostały pozyskane materiały lub z publicznie dostępnych źródeł.

Jeśli będziecie mieli Państwo uwagi lub informacje, co do autorstwa lub źródła pochodzenia materiałów prosimy o kontakt: redakcja@leditorial.pl

 

Copyright rights

We make every effort to identify the authors of the materials we use and their sources of origin.
The information published on our website regarding the identification of authorship and source of origin of the materials is the result of information obtained by us or from entities from which the materials were obtained or from publicly available sources.If you have any comments or information as to the authorship or source of the materials, please contact: redakcja@leditorial.pl